Historie

 VKM Réma Rychnov nad Kněžnou je nezisková organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží (v posledních letech hlavně na děvčata) ve věku od 5 do 20 let v Rychnově nad Kněžnou a blízkém okolí. Hlavní náplní práce je sportovní trénink volejbalu. Ve své činnosti spolupracuje s ostatními spolky ve městě – Déčko, TJ Sokol a VK Sport Rychnov nad Kněžnou. Roční rozpočet klubu se pohybuje okolo 400.000, – Kč (na cca 100 členů klubu). Hlavním zdrojem příjmů jsou klubové příspěvky členů, příspěvek na činnost od města Rychnov nad Kněžnou, Národní sportovní agentury a granty Královéhradeckého kraje.

U zrodu klubu stáli pánové Zdeněk HANÍK st. a PaedDr. Zdeněk HANÍK ml. (bývalý volejbalový reprezentant ČSFR, trenér reprezentačního družstva ČR, předseda Českého volejbalového svazu a rychnovský rodák) a Luděk RUPRICH, předseda VKM Réma. Počátky klubu jsou datovány do roku 1993, kdy se v měsíci říjnu sešla skupinka trenérů pod vedením Zdeňka Haníka ml. a Luboše Vašiny z České Třebové, kteří vymysleli plán systematické přípravy volejbalových talentů pro děti z několika měst – České Třebové, Rychnova n. Kn., Chocně a Nymburka. Finančně tento projekt zpočátku zajišťovala firma Réma Nymburk a odtud je i současný název klubu Réma Rychnov nad Kněžnou. Do roku 1997 patřila Réma organizačně pod Sokol Rychnov a SKP Rychnov. V březnu 1997 se sešla ustavující schůze klubu VKM Réma ve složení: Zdeněk Haník st., PaedDr. Miroslav Richter, Eva Špringrová, Rudolf Špringr, Kateřina Voltová a Luděk Ruprich, aby založili občanské sdružení VKM Réma Rychnov nad Kněžnou. Registrace u Ministerstva vnitra proběhla 6. 3. 1997.

Od roku 1993 sportovalo v družstvech klubu takřka 800 dětí, převážně děvčat. Nejlepším odchovancům Rémy se podařilo proniknout do extraligových družstev dospělých po celé republice. Petr Staník hrál v základní šestce juniorů USK Praha, které bojovalo o titul přeborníka ČR, a byl členem výběru reprezentace ČR juniorů. Veronika Nucová a Iveta Poláková hrály v ligových družstvech bojujících o čelní místa v Přeboru republiky. Naše odchovankyně pravidelně doplňují družstva žen regionu a hrají v ligových soutěžích. Každoročně pořádá Réma o předposledním květnovém víkendu velký Mezinárodní turnaj ve volejbalu dívek za účasti až 50 družstev z celé republiky a pravidelně tady startují i družstva dívek z Polska, Slovenska a třeba i Rumunska a Ukrajiny. Mezi nejvýznamnější sportovní úspěchy klubu patří účast v soutěži Přebor ČR mladších dorostenek, sezóna 1999/2000, 4. místo dorostenců v DL (Dorostenecká liga) ve stejném roce, celkové 5. místo v Českém poháru kadetek v r.2003/04, nebo 6. místo žákyň v ČP v sezóně 2008/09.